O pravilnom odabiru te pravilnoj ugradnji, što znači da je najvažnija kvaliteta materijala te stručnost i sposobnost izvođača.