Najjeftiniji, a najbolji, ne idu zajedno. Mi smo realni, kao i naše cijene. Kod izbora izvođača jednako su bitni kvaliteta materijala i stručnost izvođenja budući da mikrocement zahtjeva oboje.